NM for klubblag 2007 ...
 

Hovedsiden

Informasjon resultatservice Bord 1. Bord 2. Bord 3. Bord 4.  
 
Reglement for Lag NM ...
 

 

 • 1. INNLEDNING

  1.1
  Norges Sjakkforbund innbyr til norgesmesterskapet for klubblag (lag-NM) hvert år. Innbydelse utsendes innen utgangen av mars måned.
  Klubber eller kretser som ønsker å arrangere mesterskapet, må sende søknad til NSF innen 1. mai foregående år.
  Sentralstyret skal godkjenne program, startavgift, premiering og ansvarlig turneringsleder, som skal være forbundsdommer. Informasjon om dette skal sendes til NSF senest et halvt år før arrangementet finner sted. Også forøvrig må arrangøren rette seg etter de vedtak som sentralstyret fatter.


  1.2
  NM for klubblag er åpent for alle klubber innmeldt i NSF. Sentralstyret kan gi dispensasjon til at klubber fra andre forbund innen FIDE kan delta med lag, dog kan disse lagene ikke bli norgesmester.

  1.3
  Hver klubb kan delta med flere lag. Lagene nummereres etter antatt spillestyrke.
   

 • 2. STARTAVGIFT OG ØKONOMI

  Alle lag er ansvarlig for å dekke sine egne kostnader for reise og opphold. Det kan gis lavere startkontingent for lag som ikke kommer fra den sone der mesterskapet arrangeres.

   

 • 3. BETENKNINGSTID

  Betenkningstiden pr spiller er 90 minutter på 40 trekk og 30 minutter på resten av partiet.

   

 • 4. BRUK AV SPILLERE

  4.1
  Spilleberettiget for en klubb er den som er innmeldt til NSF som hovedmedlem av klubben inneværende år i samsvar med NSFs lover 13. Minst tre av de fire som spiller på et lag må være fast bosatt i Norge.

  4.2
  Dersom det oppstår tvil om hovedmedlemskap fordi en spiller er innmeldt fra to eller flere klubber, avgjør NSF hvilken klubb han/hun representerer etter at den aktuelle spiller og impliserte klubber er gitt anledning til å uttale seg.

  4.3
  Det kan benyttes inntil åtte spillere i løpet av turneringen, som må nomineres skriftlig og i rekkefølge etter antatt spillestyrke. Slik oversikt skal være turneringslederen i hende senest en time før første rundes start. Rekkefølgen kan ikke endres i løpet av turneringen.

  Brudd på denne bestemmelse kan medføre poengtap.

   

 •  5. SPILLESYSTEM OG KAMPAVVIKLING
   

  5.1
  Ved seks eller færre deltagende lag spilles Berger system. Ved sju eller flere deltagende lag spilles 6 runder Monrad system. Ved rundeoppsettet regnes alle lag med likt antall individuelle poeng som en poenggruppe.

   

  5.2
  Hvert lag består av fire spillere. Senest 15 minutter før tidspunktet for start av hver runde leverer lagkapteinen lagoppstillingen til turneringslederen. Etter denne tid er det ikke anledning til å endre lagoppstillingen. Dersom lagoppstilling ikke foreligger skal laget benytte de fire øverste nominerte spillerne. Turneringslederen kan gjøre unntak fra dette punktet etter å ha konferert med motstanderlaget.

  5.3
  Hvert lag oppnevner en lagkaptein, enten en av spillerne eller en annen. Det vises til NSFs regler for lagkapteiner. 
   

  5.4
  Feil bruk av spillere, for eksempel ved spill i feil bordrekkefølge, kan medføre tap på de berørte bord.
   

 • 6. POENGBEREGNING

  Individuelle poeng teller først. Hvis flere lag har like mange individuelle poeng avgjøres rekkefølgen ved lagpoeng, deretter innbyrdes oppgjør.  Hvis det fortsatt er likt, beregnes monradkvalitet med dårligste motstander strøket, deretter beregnes andre monradkvalitet uten strykninger. Hvis det spilles berger, beregnes det bergerkvalitet i stedet for monradkvalitet. Dersom det fremdeles er likt deles plasseringen.

   

        Vedtatt av NSFs sentralstyre 19. november 2006


 

 

Tilbake til Hovedsiden ...
 


Disse sidene er laget av  Raymond Boger,  som også er WebMaster fram til NM starter.